HACCP

(Hazard Analysis Critical Control Point = Veszélyeelemzés Kritikus Szabályozási Pontok ),élelmiszer biztonsági rendszer

 1.   Az élelmiszerekkel szemben támasztott alapvető minőségi követelmény,hogy elfogyasztásuk közegészségügyi szempontból biztonságos legyen.
 2. A HACCP rendszer olyan rendszer,amely az élelmiszerbiztonság folyamatában meghatározza a jellemző veszélyeket és a szabályozásukra szolgáló intézkedéseket. Feltétele a jó higiéniai gyakorlat és jó gyártási gyakorlat. Értékeli és meghatározza az élelmiszerbiztonság szempontjából jelentős biológiai és kémiai veszélyeket. Lényege az előírások betartásán alapul.
 3. 852/2004EK rendelet „ a kártevőkokozta szennnyeződéseket meg kell akadájozni,ill. a biocideket és növényvédő szereket a jogszabályban előírtak szerint kell felhasználni.
 4. 853/2004 EK rendelet” a tej raktározásárahasznált helyiségeket az egészségügyi kártevők ellen védeni kell.
 5.   A kártevők behatolását és megtelepedését akadályozzuk meg. Irtásnál ügyelünk a csomagolatlan élelmiszerekre,ill. az élelmiszerrel érintkező felületre. A védekezést szakember álltal készített program szerint kell végrehajtani, ellenőrizni és dokumentálni.
 6. A munkatársaink által kidolgozott és az élelmiszer vállalkozás vezetése által jóváhagyott program biztosítja az Önök élelmiszerbiztonsági rendszeréhez alkalmazkodó (integrált) kártevőirtás előírásoknak megfelelő eredményes kivitelezését. A program tartalmazza a monitoring rendszer működtetésének feladatait.
 7. Az IPC- program a hosszú távú megoldások elérése érdekében több módszer kombinálásával nemcsak felszámolja az aktuális ártalmat, hanem a kártevők újbóli előfordulását is megakadályozza. Olyan optimális rendszer, amely egyesíti a kártevők életmódjáról, a környezeti feltételekről, a fertőzés kiterjedéséről és mértékéről, valamint a megszüntetésére kiválasztott vegyi módszer esetleges veszélyeiről gyűjtött információkat annak érdekében, hogy a kártevők ártalmát az ember és környezete számára a legkisebb veszélyt jelentő módon szüntethesse meg.
 8. Figyelembe kell venni, ha valahol kártevők már megtelepedtek és elszaporodtak, ott elpusztításuk az elsődleges, mivel ezzel az akut veszély csökkenthető vagy megszüntethető. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy ezeken a helyeken a példányok kedvező életfeltételeket találtak, így az elvégzett irtás után is lehetőség van újbóli megtelepedésükre. Az irtás tehát csak akkor adhat megfelelő eredményt, ha azzal egyidejűleg a megelőzésre is kellő figyelmet fordítunk.

 


 

Jogszabályi háttér

 •  a 18/1998 (VI.3) NM. rendelet, a rendelet 4. sz. melléklete
 •  a 80/1999 (XII.28.) GM-EÜM-FVM a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer előállítás és forgalmazás feltételeiről
 •  38/2003 (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet (Biocid rendelet),Codex Alimentarius – Magyar Élelmiszerkönyv 18.-fejezete.
 •  852/2004, 853/2004 EK Rendelet az élelmiszer-higiéniáról
 • 43/1969. (V. 16.) EüM rendelet 7 § (2) bekezdés, illetve 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 39. § (1) bekezdése, alapján a ,,Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ által időszakosan kiadott ,,Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” című, hatályban lévő kiadvány a 38/2003 (VII.7) ESZCSM-FVM-KVVM együttes rendelet 6.6 pontjának megfelelően az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveit, továbbá az irtószerek használatának kötelező érvényű előírásait tartalmazza.
 •  A 18/1998 (VI.3) NM. rendelet, a rendelet 4. sz. melléklete alapján, a programot kártevőirtásra jogosító szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie.

 

Az Integrált Kártevőirtás eljárás (IPC-Integrated Pest Management, IPC-Integrated Pest Control) az USA-ban és nyugat Európában elterjedt.